Eastern Waves: Warszawa-Oslo | Aktualności | O nas | Dystrybucja | Kontakt

pl/en

serie:
New Music in Eastern Europe Polish Radio Experimental Studio Populista Extras Polish Oldschool Kikazaru Pleasures -... --- .-..- -podobne płyty


Strycharski/Andriessen - Ghost

Wydano: IV 2017
Czas trwania: 46:30
CD | ecopack

1. Louis Andriessen Melodie

2. Ghost

3. Dominik Strycharski Harmonie

Dominik Strycharski – flety proste
Sebastian Zawadzki – fortepian


JW Player goes here

Historia tej pÅ‚yty zaczęła siÄ™ od pomysÅ‚u skomponowania swoistej odpowiedzi na jeden z zadedykowanych Fransowi Brüggenowi utworów Louisa Andriessena - Melodie.


PoczÄ…tkowo szukaÅ‚em informacji na temat okolicznoÅ›ci powstania tej specyficznej kompozycji. Szybko okazaÅ‚o siÄ™ jednak, że nie interesujÄ… mnie one tak bardzo. ZrozumiaÅ‚em, że ten utwór to przeczucie, a zarazem pożegnanie. Pożegnanie z duchem wspólnoty. Wspólnoty, która mimo delikatnych „rozjazdów” (mikrotony) i dysonansów trzyma siÄ™ razem do koÅ„ca. Utwór Andriessena jest wyjÄ…tkowy wÅ›ród XX-wiecznych kompozycji na flet prosty: to prawie nieustanny unison dwóch instrumentów, melodia rozciÄ…gniÄ™ta niemal w ambient, a jednak nigdy do koÅ„ca przezroczysta, nie zatracajÄ…ca swoich narratywnych wÅ‚aÅ›ciwoÅ›ci. Nie ma tu eksploatowanych powszechnie technik rozszerzonych, jest za to continuum i absolutna prostota.

Dlatego napisaÅ‚em swoiste alter ego dla Melodie - Harmonie. ChciaÅ‚em pokazać, że harmonia - której wciąż potrzebujemy – staÅ‚a siÄ™ niemożliwa. Å»e idealne zestrojenie to ogromny wysiÅ‚ek i cel – w praktyce nie dajÄ…cy siÄ™ zrealizować. Zaplanowane dwudźwiÄ™kowe unisona fletu i fortepianu w rzeczywistoÅ›ci rzężą mikrotonowymi przesuniÄ™ciami; pożądana jedność realizuje siÄ™ w formie brzmieniowo nieznoÅ›nej, mÄ™czÄ…cej i wyjÄ…tkowo mechanicznej. FinaÅ‚ utworu przynosi jednak pewnÄ… ulgÄ™. Muzycy pozostajÄ… ze szczÄ…tkami jÄ™zyka muzycznego zredukowanymi do kilku sygnaÅ‚ów – mogÄ… w istocie wspóÅ‚dziaÅ‚ać w krótkim improwizowanym rytmicznie epizodzie ad libitum. Owa „prawdziwa” harmonia - w przeciwieÅ„stwie do sztucznej identycznoÅ›ci - jest możliwa dziÄ™ki rozluźnieniu zasad i synchronicznoÅ›ci. W warunkach niejednoznacznoÅ›ci i kontrolowanej, akceptowalnej dowolnoÅ›ci.

Dominik Strycharski

 © BôÅ‚t Records 2013 | contact@boltrecords.pl | www.facebook.com/boltnewmusic | statut Fundacji 4.99