Eastern Waves: Warszawa-Oslo | Aktualności | O nas | Dystrybucja | Kontakt

pl/en

serie:
New Music in Eastern Europe Polish Radio Experimental Studio Populista Extras Polish Oldschool Kikazaru Pleasures -... --- .-..- -podobne płyty


15 Corners of the World, motion picture sound essay

Wydano: X 2015
Czas trwania: 48:30
CD | 32-str książeczka | digipack

01. INTRO
02. FIZYCZNOŚĆ TASIEMKI / THE PHYSICALITY OF A TAPE
03. TUTORIAL
04. KAMIEŃ JEST MATERIĄ MUZYCZNĄ / STONE IS MUSICAL MATERIAL
05. OŚWIETLAŁEM / I ILLUMINATED
06. REPETYCJE / REPETITION
07. REPETYCJE (MUZYKA) / REPETITION (MUSIC)
08. MASA LUDZKA / HUMAN MASS
09. MAGAZYN SKOJARZEŃ SŁUCHACZA / INVENTORY OF LISTENER’S ACCOCIATIONS
10. MAGAZYN SKOJARZEŃ SŁUCHACZA (MUZYKA) / INVENTORY OF LISTENER’S ACCOCIATIONS (MUSIC)
11. MINIATURA POCIĄGOWA / TRAIN MINIATURE
12. GEST ZAPŁADNIAJĄCY / THE INSEMIMNATING GESTURE
13. WARSZAWSKIE MGŁY – KOLAŻ / WARSAW MISTS – COLLAGE
14. CZYSTE – KRYSTALICZNE / CLEAR – CRYSTALLINE 15    
15. STRON ŚWIATA / 15 CORNERS OF THE WORLD
16. EROTOFONIA / EROTOPHONY
17. GŁOS LUDZKI ZDEFORMOWANY / HUMAN VOICE DISTORTED
18. GŁOS LUDZKI ZDEFORMOWANY (MUZYKA) / HUMAN VOICE DISTORTED (MUSIC)
19. ELEKTROŁĄKA / ELECTRO-MEADOW
20. ŚMIECI / GARBAGE
21. FINAŁ / FINAL
22. NAPISY KOŃCOWE / CLOSING CREDITS


JW Player goes here

Film 15 stron świata nie istnieje bez równoczesnej projekcji dźwięku i obrazu. Ani zdjęcia nie są tu dopełnieniem muzyki, ani muzyka nie ilustruje zdjęć. Znaczenia, sensy, uczucia i sceny tworzą się na przecięciu tych dwóch sfer. Bez obrazu nie następuje “poruszenie wyobraźni odbiorcy, maga- zynu jego przeżyć, doświadczeń, skojarzeń” – jak Eugeniusz Rudnik ujmuje cel twórczości w ogóle.


Rozmawianie o obrazie i dźwięku wywołuje potrzebę odnalezienia jakichś zasad, które pozwalałyby budować między nimi zrozumiałe relacje. Jednak takich uniwersalnych zasad nie ma. Istnieje tylko iluzja języka, jaką stworzyliśmy na potrzeby jednego filmu. Zbudowaliśmy własne środki wyrazu i operowaliśmy nimi w taki sposób, aby kreowały przebieg emocjonalny i intelek- tualny. W ten sposób znaleźliśmy obrazy, które nierozerwalnie złączyły się z muzyką. Skoro tak, to czy esej dźwiękowy 15 stron świata jest czymś niepełnym? Jak się ma do filmu?

Esej jest otwarty na interpretację. Pozwala na za- mknięcie oczu i uruchomienie własnej projekcji. Jest sprawdzianem z potencji wizualnej utworów Eugeniusza Rudnika. Czy tylko my, twórcy filmu, usłyszeliśmy w niej tyle obrazu? Proszę posłuchać na własną rękę.

Zuzanna Solakiewicz

 © Bôłt Records 2013| www.facebook.com/boltnewmusic | statut Fundacji 4.99