Eastern Waves: Warszawa-Oslo | Aktualności | O nas | Dystrybucja | Kontakt

pl/en

serie:
New Music in Eastern Europe Polish Radio Experimental Studio Populista Extras Polish Oldschool Kikazaru Pleasures -... --- .-..- -podobne płyty


V/A PRES Scores

Wydano: I 2013
Czas trwania: 54:20 / 66:36
2CD | 28 str. książeczka | digipack

CD1 Realizacja SEPR

01. Andrzej Dobrowolski - Muzyka na taśmę magnetofonową i fortepian solo 12:11
Eugeniusz Rudnik; fortepian - Zygmunt Krauze
02. Włodzimierz Kotoński - Aela 10:40
Eugeniusz Rudnik
03.-06. Bogusław Schaeffer - Symfonia: muzyka elektroniczna 17:30
Bohdan Mazurek
07. Włodzimierz Kotoński - Etiuda na jedno uderzenie w talerz 2:51
Eugeniusz Rudnik
08. Andrzej Dobrowolski - Muzyka na taśmę magnetofonową nr 1 5:50
Eugeniusz Rudnik
09. Krzysztof Penderecki - Psalmus 5:05
Eugeniusz Rudnik

CD2 Zamówienie Bôłt

01. Andrzej Dobrowolski - Muzyka na taśmę magnetofonową i fortepian solo 11:38
Wolfram; fortepian - Philip Zoubek
02. Włodzimierz Kotoński - Aela 10:07
Marion Wörle
03.-06. Bogusław Schaeffer - Symfonia: muzyka elektroniczna 17:36
Thomas Lehn
07. Włodzimierz Kotoński - Etiuda na jedno uderzenie w talerz 2:53
Małe Instrumenty
08. Andrzej Dobrowolski - Muzyka na taśmę magnetofonową nr 17:23
Arszyn & Piotr Kurek
09. Krzysztof Penderecki - Psalmus 16:56
Lionel Marchetti


JW Player goes here

Na "PRES Scores" znajdują się oryginalne oraz nowe realizacje pięciu z siedmiu opublikowanych w historii Studia partytur. Są to kompozycje Andrzeja Dobrowolskiego, Bogusława Schaeffera i Włodzimierza Kotońskiego "wykonane" w Studiu przez Eugeniusza Rudnika i Bohdana Mazurka a także na zamówienie Bôłt Records przez Lionela Marchettiego, Thomasa Lehna, Philipa Zoubka i Wolframa, Arszyna i Piotra Kurka, Marion Wörle oraz zespół Małe Instrumenty. Partytury te stanowią fascynujący rozdział historii Studia. Nie tylko dlatego, że dają wgląd we wczesne próby zapisania dźwięku elektronicznego, są znakomitym materiałem analitycznym czy ukazują związki między muzyką i grafiką. Przede wszystkim dlatego, że nawet w tych kilku zaledwie opublikowanych partyturach widać doskonale, że bardzo szybko ich użytkowość ustąpiła miejsca eksperymentalności.


Dbałość o precyzję komunikatu dla realizatora dźwięku wyraźna we wczesnych partyturach Dobrowolskiego a także "Etiudze naa jedno uderzenie w talerz" Kotońskiego szybko przeobraża się w eksperymenty w komunikacji z owym realizatorem. Już w roku 1964 Bogusław Schaeffer zabiera się za partyturę graficzną, pełną nowych symboli wprawdzie jasno zdefiniowanych przez kompozytora, ale służących jednak w pierwszej kolejności zamarkowaniu zakresu potencjalności, jaka otwiera się przed realizatorem. Sześć lat później twórca pierwszej z partytur, wspomnianej "Etiudy", komponuje utwór, który;ry de facto obywa się bez symboli graficznych. Jest partyturą słowną, która określa najważniejsze zasady tworzenia kolejnych kompozycji tworzących razem rodzinę utworów muzyki elektronicznej zwaną "Aela". Towarzyszy jej wprawdzie 19-stronicowa partytura graficzna, ale jest ona wyłącznie przykładową realizacją. To w tych latach również, nie przez przypadek zapewne, najważniejsi reżyserzy dźwięku w Studiu - Eugeniusz Rudnik i Bohdan Mazurek - zyskująją miano pełnoprawnych kompozytorów, których prace włączane są do archiwum. To wówczas także, dzięki tym kilku partyturom staje się jasne, że wpisane w ich naturę przekazanie części odpowiedzialności za brzmienie utworu wykonawcom jest doskonałym wehikułem idei eksperymentu. Gdzież lepiej realizuje się wszak Cage'owskie przekonanie, że muzyka eksperymentalna to ta, której efektu brzmieniowego kompozytor nie może z góry przewidzieć? Jeśli faktycznie przyjąć jego definicję, to właśnie w tej najbardziej konserwatywnej praktyce Studia - pisaniu partytur - realizuje się także najwyraźniej jego eksperymentalny charakter. Album "PRES Scores" jest poświęcony tej ambiwalencji konserwatyzmu i eksperymentu. Partytury zapisane na papierze są tym, co kompozytor po sobie pozostawia domagając się bądź przynajmniej dopuszczając kolejne realizacje. Partytury eksperymentalne zaś powinny przynajmniej zezwalać na eksperymentalne realizacje. Na albumie znajduje się kilka z nich.

 © Bôłt Records 2013| www.facebook.com/boltnewmusic | statut Fundacji 4.99