Eastern Waves: Warszawa-Oslo | Aktualności | O nas | Dystrybucja | Kontakt

pl/en

serie:
New Music in Eastern Europe Polish Radio Experimental Studio Populista Extras Polish Oldschool Kikazaru Pleasures -... --- .-..- -w mediach

 

 

podobne płyty


Populista present Raphael Rogiński plays Henry Purcell (feat. Olga Mysłowska & Sebstian Witkowski)

Wydano: III 2017
Czas trwania: 54:30
CD | ecopack + plakat

1. Pavan Intro
2. Saraband#1
3. Charon the Peaceful Shade Invites
4. Ground#1
5. What a Sad Fate
6. Menuet
7. Allemand
8. Music for a While
9. Pavan
10. Saraband#2
11. So When the Glitt'ring Queen of Night
12. Ground#2
13. Air
14. Dido's Lamen
15. Pavan Outro


JW Player goes here

Kultura angielska jest mi bliska przez fascynacjÄ™ muzykÄ… lat 60-tych


Kultura angielska jest mi bliska przez fascynacjÄ™ muzykÄ… lat 60-tych, ale też Albiona Blake'a, Benjamina Brittena i mity. W muzyce caÅ‚y czas nurtowaÅ‚o mnie, że u Berta Jancha czy Led Zeppelin sÅ‚yszÄ™ to samo co u Joy Division i Dead Can Dance. To „coÅ›” powraca także u PJ Harvey i u Traffic. SÅ‚yszÄ™ to też w koÅ„cu u Henry’ego Purcella i Johna Dowlanda i Williama Byrda. Na pewno istnieje w muzyce angielskiej ciÄ…gÅ‚ość tradycji tak mocnej, że sÅ‚yszymy jÄ… do dnia dzisiejszego. Brzmienie zawsze jest jakby woÅ‚aniem z wrzosowisk, delikatne i rozmyte przez wiatr – to dziwne i trochÄ™ niepasujÄ…ce do wspóÅ‚czesnych anglików, bardziej może odpowiednie bohaterom Króla Artura. JeÅ›li siÄ™ nie mylÄ™, to wÅ‚aÅ›nie Anglicy jako jedni z pierwszych zaczÄ™li nadawać utworom tytuÅ‚y. „Dream” nie bÄ™dzie Kurantem, SarabandÄ… czy Air. TytuÅ‚ coÅ› sugeruje i takÄ… piosenkÄ™ gra siÄ™ z innym nastawieniem, opowiada siÄ™ Å›wiat bezpoÅ›rednio. Purcell zainteresowaÅ‚ mnie, bo mówi gÅ‚Ä™boko o emocjach, które sÄ… nam bliskie, choć już teraz spÅ‚aszczone. KiedyÅ› uczucia byÅ‚y magicznÄ… plecionkÄ… – modne wówczas jak labirynty. Purcell byÅ‚ totalnym kompozytorem, któremu uprawiaÅ‚ muzykÄ™ użytkowÄ…, ale... w zakamarkach, w chwilach uniesieÅ„ pisaÅ‚ mantry, jakby utkane z mgÅ‚y utwory przepeÅ‚nione tÄ™sknotÄ…, pragnieniem.

 © BôÅ‚t Records 2013 | contact@boltrecords.pl | www.facebook.com/boltnewmusic | statut Fundacji 4.99