Eastern Waves: Warszawa-Oslo | Aktualności | O nas | Dystrybucja | Kontakt

pl/en

serie:
New Music in Eastern Europe Polish Radio Experimental Studio Populista Extras Polish Oldschool Kikazaru Pleasures -... --- .-..- -
USA I – 1939 Southern Recording Trip Fieldnotes

Wydano: III 2013
Czas trwania: 27:07
CD | ecopack

1. Houston, Texas 1:17
2. Port Aransas, Texas 2:26
3. Parchman Prison, Mississippi 11:23
4. Me for Texas An' Me for Tennessee 12:01


JW Player goes here

Tekst zaczerpniÄ™ty z 1939 Southern Recording Trip Fieldnotes sporzÄ…dzonych przez Johna i Ruby Lomaksów.
Cytaty audio zaczerpnięte z ich nagrań.
Muzyka: Michał Biela, Miron Grzegorkiewicz, DJ Lenar i Pete Simonelli.


Pete Simonelli - g??os
Miron Grzegorkiewicz - gitara
Micha?? Biela - gitara basowa
DJ Lenar - gramofon

UNITED STATES OF AMERICA (Tryptyk)
Trzy ujÄ™cia Ameryki - trzy podróże i trzy dokumenty. Spisane i nagrane.
Rok 1939 - John i Ruby Lomaksowie przemierzajÄ… PoÅ‚udnie. 6502 mile udokumentowane w postaci tony nagraÅ„ dźwiÄ™kowych oraz notatek, w których gÅ‚osy PoÅ‚udnia i gÅ‚osy na temat PoÅ‚udnia stajÄ… siÄ™ trudne do odróżnienia.
Rok 1949, Harry Partch - zmierza do Gualala. Zajmie tam starÄ… kuźniÄ™ na klifie, przeksztaÅ‚ci jÄ… w wyizolowane studio nagraÅ„ i wyhoduje gromadkÄ™ stworzeÅ„ nazwanych później "Eleven Intrusions". Razem stanÄ… siÄ™ one jednÄ… z pierwszych kosmopolitycznych wizji ojczystej muzyki amerykaÅ„skiej.
Wreszcie, caÅ‚kiem niedawno, anonimowe pożądanie znikniÄ™cia - powiedzmy na póÅ‚noc od Autostrady 15, na zachód od Baker. Manual online.
Trzy dokumenty staÅ‚y siÄ™ punktem wyjÅ›cia pracy muzyków, którzy spotkali siÄ™ w Warszawie przy okazji Playback Play 2012 - tygodniowej sesji prób i koncertów. A nastÄ™pnie zestawienia - czego dokÅ‚adnie? Historiozofcznej narracji zaklÄ™tej w muzycznych aranżacjach? OdlegÅ‚ego mirażu tego, co gdzieÅ› już chyba kiedyÅ› sÅ‚yszeliÅ›my? Trzech obrazów Ameryki ustawionych naprzeciwko siebie?

Populista to seria pÅ‚ytowa, której kuratorem jest MichaÅ‚ Libera.
więcej: http://patakaind.blogspot.com/

 © BôÅ‚t Records 2013 | contact@boltrecords.pl | www.facebook.com/boltnewmusic | statut Fundacji 4.99