Eastern Waves: Warszawa-Oslo | Aktualności | O nas | Dystrybucja | Kontakt

pl/en

serie:
New Music in Eastern Europe Polish Radio Experimental Studio Populista Extras Polish Oldschool Kikazaru Pleasures -... --- .-..- -podobne płyty


USA III – Vanishing Point: How to Disappear in America without a Trace

Wydano: III 2013
Czas trwania: 22:36
CD | ecopack

1. Destroy All Photographs 0:57
2. Kill the Dog 05:52
3. Die with Dignity 15:47


JW Player goes here

Teksty zaczerpniÄ™te z Vanishing Point: How to Disappear in America without a Trace pod redakcjÄ… Susanne Bürner
Muzyka: David Grubbs, Miron Grzegorkiewicz, David Maranha, Małgorzata Penkalla i Pete Simonelli


UNITED STATES OF AMERICA (Tryptyk)
Trzy ujÄ™cia Ameryki - trzy podróże i trzy dokumenty. Spisane i nagrane.
Rok 1939 - John i Ruby Lomaksowie przemierzajÄ… PoÅ‚udnie. 6502 mile udokumentowane w postaci tony nagraÅ„ dźwiÄ™kowych oraz notatek, w których gÅ‚osy PoÅ‚udnia i gÅ‚osy na temat PoÅ‚udnia stajÄ… siÄ™ trudne do odróżnienia.
Rok 1949, Harry Partch - zmierza do Gualala. Zajmie tam starÄ… kuźniÄ™ na klifie, przeksztaÅ‚ci jÄ… w wyizolowane studio nagraÅ„ i wyhoduje gromadkÄ™ stworzeÅ„ nazwanych później "Eleven Intrusions". Razem stanÄ… siÄ™ one jednÄ… z pierwszych kosmopolitycznych wizji ojczystej muzyki amerykaÅ„skiej.
Wreszcie, caÅ‚kiem niedawno, anonimowe pożądanie znikniÄ™cia - powiedzmy na póÅ‚noc od Autostrady 15, na zachód od Baker. Manual online.
Trzy dokumenty staÅ‚y siÄ™ punktem wyjÅ›cia pracy muzyków, którzy spotkali siÄ™ w Warszawie przy okazji Playback Play 2012 - tygodniowej sesji prób i koncertów. A nastÄ™pnie zestawienia - czego dokÅ‚adnie? Historiozofcznej narracji zaklÄ™tej w muzycznych aranżacjach? OdlegÅ‚ego mirażu tego, co gdzieÅ› już chyba kiedyÅ› sÅ‚yszeliÅ›my? Trzech obrazów Ameryki ustawionych naprzeciwko siebie?

Populista to seria pÅ‚ytowa, której kuratorem jest MichaÅ‚ Libera.
więcej: http://patakaind.blogspot.com/

 © BôÅ‚t Records 2013 | contact@boltrecords.pl | www.facebook.com/boltnewmusic | statut Fundacji 4.99