Eastern Waves: Warszawa-Oslo | Aktualności | O nas | Dystrybucja | Kontakt

pl/en

serie:
New Music in Eastern Europe Polish Radio Experimental Studio Populista Extras Polish Oldschool Kikazaru Pleasures -... --- .-..- -podobne płyty


Miron Białoszewski plays Adam Mickiewicz Dziady

Wydano: V 2012
Czas trwania: 52:13
CD | ecopack

Dziady II (pełna wersja)

1. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie 2:30
2. Patrzcie, ach, patrzcie do góry 3:21
3. Już straszna póÅ‚noc przybywa 1:11
4. Hej, kruki, sowy, orlice! 4:20
5. Sarmo żebrze, darmo płacze 2:39
6. Nie lubisz umierać z głodu! 1:31
7. Nie ma, nie ma dla mnie rady! 1:19
8. Podajcie mi, przyjaciele 1:47
9. Na głowie ma kraśny wianek 4:01
10. Czego potrzebujesz duszeczko 1:47
11. Teraz wszystkie dusze razem 1:12
12. Pasterko, ot tam w żałobie... 1:57
13. Gdy gardzisz mszÄ… i pierogiem 2:28
14. To jest nad rozum człowieczy! 2:31

Dziady IV (montaż - Miron Białoszewski)

15. Kto tam stuka, kto tam stuka 2:10
16. On swoje, a ja swoje, nie widzi, nie słucha 1:39
17. I czegóż ona przede mnÄ… uciekÅ‚a? 2:40
18. Oto dziesiÄ…ta wybija 2:29
19. Niech jÄ… sumienia sztylety raniÄ…! 2:08
20. Jedenasta wybija 3:14

Dziady III (fragment - Wielka Improwizacja)

21. Samotność - cóż po ludziach, czym Å›piewak dla ludzi? 5:46


JW Player goes here

"Åšpiewanie. Mówienie. WÅ‚aÅ›nie. Jeszcze to: jaka miÄ™dzy nimi różnica? Niby wiadoma. Ale jak idzie miÄ™dzy nimi granica? Czy decyduje nomenklatura? Czy przeciÄ…ganie zgÅ‚osek (a nawet gÅ‚osek)? Czy różnice wysokoÅ›ci? Czy rytmiczność? Może zadrganie gÅ‚osu? Z przeciÄ…ganiem? (...) CzÄ™sto byÅ‚y u nas mówienia specjalne (bardzo wyliczone co do melodii, choć jeszcze mówienia), Å›piewania wprost i Å›piewanio-mówienia, na pograniczu, które okazaÅ‚o siÄ™ dosyć szerokie, bo okazaÅ‚o siÄ™ wiele sposobów prawie Å›piewania, mówienia podÅ›piewywanego, ciÄ…gów monotonii albo na odwrót spiÄ™trzeÅ„ rytmicznych, które robiÅ‚y siÄ™ samochcÄ…c muzykÄ…. Dlatego nie byÅ‚o tam po co pakować muzyki obcej, zewnÄ™trznej, jako takiej, prócz akustyki grajÄ…cych swoje role przedmiotów czy rytmu chodzenia (m.in. na bÄ™bniÄ…cych koturnach)"

M. BiaÅ‚oszewski, O tym Mickiewiczu jak go mówiÄ™, "Odra" 1967, nr 6.


Tak Miron BiaÅ‚oszewski wspominaÅ‚ formuÅ‚Ä™ wykonawczÄ… wypracowanÄ… w Teatrze Osobnym, który w latach 1955-1963 prowadziÅ‚ razem z Ludwikiem Heringiem i LudmiÅ‚Ä… MurawskÄ…. WykonywaÅ‚ tam miÄ™dzy innymi jeden ze swoich ulubionych tekstów, IV część "Dziadów" Adama Mickiewicza, we wÅ‚asnym "skrócie i montażu". W roli chóru towarzyszyÅ‚a mu Ludwika Murawska. Ten sam skrót części IV - tym razem w caÅ‚kowicie solowym wykonaniu BiaÅ‚oszewskiego - i podobny model wykonawczy odnajdujemy w nagraniu magnetofonowym "Dziadów". To najciekawszy i najbogatszy dźwiÄ™kowo materiaÅ‚ z caÅ‚ej serii wykonaÅ„ tekstów autorów romantycznych - Mickiewicza, SÅ‚owackiego, Norwida - które BiaÅ‚oszewski nagrywaÅ‚ na wÅ‚asny, prywatny użytek w latach 1964-1966. MateriaÅ‚ zawarty na niniejszej pÅ‚ycie to obszerny wybór z tego wÅ‚aÅ›nie nagrania. PominiÄ™ta zostaÅ‚a jego najmniej wyrazista i intensywna wykonawczo część - blisko 40-minutowa scena I części III dramatu. UwzglÄ™dnione zostaÅ‚y natomiast te fragmenty, które w najwiÄ™kszym stopniu wykraczajÄ… poza model konwencjonalnego czytania, Å‚Ä…czÄ…c w nierozerwalnÄ… caÅ‚ość jakoÅ›ci tekstowe i dźwiÄ™kowo-muzyczne. To wÅ‚aÅ›nie te fragmenty najlepiej uzasadniajÄ… tezÄ™, zgodnie z którÄ… Mickiewicz i BiaÅ‚oszewski spotykajÄ… siÄ™ w miejscu, w którym sÅ‚owo "opera" traci swoje najbardziej oczywiste znaczenie. PomysÅ‚ ten sformuÅ‚owaÅ‚ Andrzej Stawar, jeden z komentatorów "Dziadów" z Teatru Osobnego, twierdzÄ…c, że Mickiewicz, tworzÄ…c "Dziady", chciaÅ‚ napisać operÄ™. A że mieszkaÅ‚ na prowincji, gdzie opery nie byÅ‚o, to nie mógÅ‚ napisać jej "jak należy" - a tylko tak, jak jÄ… sobie w swej nieÅ›wiadomoÅ›ci wyobrażaÅ‚. Intencji autorskiej o tak pokrÄ™tnej trajektorii może uczynić zadość tylko równie nieoczywiste wykonanie: niby-opera, opera-nieporozumienie, coÅ›, co operÄ™ przypomina zaledwie niechcÄ…cy - i być może udaÅ‚o siÄ™ to wÅ‚aÅ›nie BiaÅ‚oszewskiemu, który, odwrotnie niż Mickiewicz, wykonujÄ…c "Dziady", operÄ™ znaÅ‚ doskonale, ale wcale o niej nie myÅ›laÅ‚.

Maciej Byliniak

Głos, obiekty, taśma: Miron Białoszewski
Nagranie: Miron Białoszewski, Warszawa 25.12.1965
Opracowanie, wybór i edycja: Maciej Byliniak
Miks i mastering: The Norman Conquest, Maciej Byliniak i Michał Libera
Produkcja: Michał Libera
Ilustracja na okładce: Aleksandra Waliszewska
Projekt graficzny serii: Piotr Bukowski

Populista to seria pÅ‚ytowa, której kuratorem jest MichaÅ‚ Libera.
więcej: http://patakaind.blogspot.com/

 © BôÅ‚t Records 2013 | contact@boltrecords.pl | www.facebook.com/boltnewmusic | statut Fundacji 4.99