Eastern Waves: Warszawa-Oslo | Aktualności | O nas | Dystrybucja | Kontakt

pl/en

serie:
New Music in Eastern Europe Polish Radio Experimental Studio Populista Extras Polish Oldschool Kikazaru Pleasures -... --- .-..- -podobne płyty


Komuna// Warszawa plays Luc Ferrari Tautologos III

Wydano: XII 2014
Czas trwania: 26:02
CD | ecopack

1. Overture

2. Act I

3. Act II

4. Act III

5. Coda


JW Player goes here

W roku 2011 partytura „Tauologos III” posÅ‚użyÅ‚a jako rama do przygotowania opery kameralnej przez KomunÄ™// Warszawa. Jej centralnym punktem byÅ‚o niezależne wykonanie partii instrumentalnych tria smyczkowego Alfreda Schnittke. Skrzypaczka (Julia Kubica), altowiolista (Wojciech Walczak) oraz wiolonczelista (Filip Rzytka) zagrali jeden po drugim swoje partie tego samego fragmentu utworu. Ich wykonania zostaÅ‚y nagrane w czasie rzeczywistym i naÅ‚ożone na siebie w nadziei na uzyskanie doskonaÅ‚ej synchronizacji.


Julia Kubica – skrzypce

Wojciech Walczak – altówka

Filip Rzytka – wiolonczela

Grzegorz Laszuk, Alina GaÅ‚Ä…zka, MichaÅ‚ Libera – gÅ‚osy, organy

Ralf Meinz – dźwiÄ™k, nagranie

 

W roku 2011, partytura „Tauologos III” posÅ‚użyÅ‚a jako rama do przygotowania opery kameralnej przez KomunÄ™// Warszawa. Jej centralnym punktem byÅ‚o niezależne wykonanie partii instrumentalnych tria smyczkowego Alfreda Schnittke. Skrzypaczka (Julia Kubica), altowiolista (Wojciech Walczak) oraz wiolonczelista (Filip Rzytka) zagrali jeden po drugim swoje partie tego samego fragmentu utworu. Ich wykonania zostaÅ‚y nagrane w czasie rzeczywistym i naÅ‚ożone na siebie w nadziei na uzyskanie doskonaÅ‚ej synchronizacji. Procedura ta zostaÅ‚a zestawiona z choreografiÄ… na dwóch tancerzy oraz wykÅ‚ad socjologiczny z odniesieniami do Maksa Webera, Emila Durkheima, Jacquesa Attalego czy Christophera Smalla. Wersja znajdujÄ…ca siÄ™ na pÅ‚ycie odchodzi nieco od wersji scenicznej choć jej celem byÅ‚o utrzymanie tautologicznej i samowyjaÅ›niajÄ…cej siÄ™ natury wyjÅ›ciowej opery.

Populista 10-12

Trzy caÅ‚kowicie odmienne albumu znajdujÄ…ce siÄ™ jednak na wspólnym terytorium interpretacji i nadinterpretacji muzyki, które nosi nazwÄ™ Populista. Albumy z muzykÄ… Luciera i Ferrariego mogÄ… siÄ™ wydać heterodoksyjne jeÅ›li nie po prostu faÅ‚szywe, zwÅ‚aszcza jeÅ›li za punkt odniesienia wziąć dotychczasowe nagrania tych kompozycji. Jednak dosÅ‚ownie rzecz biorÄ…c, nie ma w nich mowy o pogwaÅ‚ceniu instrukcji autorów w zwiÄ…zku z czym – i dość perwersyjnie – Populista jest dumna, iż tym razem nic zakazanego przez kompozytorów nie zostaÅ‚o zrobione. Zarówno „Tautologos III” jak i „Chambers” sÄ… radykalnie otwartymi formami, które dopraszajÄ… siÄ™ o kreatywne podejÅ›cie wykonawców. To domniemanie zostaÅ‚o wziÄ™te na poważnie i potraktowane jako zachÄ™ta do wypeÅ‚nienia ich tematami zwiÄ…zanymi z muzycznymi ideami kompozytorów. Album z muzykÄ… Tartiniego jest bliższy nadinterpretacjom w klasycznym stylu Populisty. Instrukcje kompozytora zostaÅ‚y tutaj rozmyÅ›lnie podważone, jednak w imiÄ™ jego wÅ‚asnych odkryć z zakresu psychoakustyki.

 © BôÅ‚t Records 2013 | contact@boltrecords.pl | www.facebook.com/boltnewmusic | statut Fundacji 4.99