Eastern Waves: Warszawa-Oslo | Aktualności | O nas | Dystrybucja | Kontakt

pl/en

serie:
New Music in Eastern Europe Polish Radio Experimental Studio Populista Extras Polish Oldschool Kikazaru Pleasures -... --- .-..- -podobne płyty


Rinus van Alebeek & Michał Libera play Alvin Lucier Chambers

Wydano: XII 2014
Czas trwania: 55:16
CD | ecopack

1. Trading Cities 1: Santa Eufemia D'Aspromonte

2. Cities & Names 5: Gioia Tauro

3. Cities & Eyes 1: Chòra tu Vùa

4. Thin Cities 5: Roghudi

5. Thin Cities 2: Catanzaro

6. Trading Cities 3: Rosarno

7. Continuous Cities 1: Ziia

8. Trading Cities 2: San Ferdinandea

9. Cities & The Dead 4: Caulonia


JW Player goes here

Rinus van Alebeek i MichaÅ‚ Libera – wyposażeni w „Niewidzialne miasta” Italo Calvino (w roli przewodnika) – wybrali siÄ™ na kilkanaÅ›cie wypraw do kalabryjskich miast w celu recytowania, czytania, rozmawiania, sÅ‚uchania, nagrywania, picia kawy, wykonywania, nagrywania, odtwarzania... lub: dmuchania, kÅ‚aniania siÄ™, pocierania, wybuchania, zgarniania, chodzenia, ignorowania, rozmawiania, dokrÄ™cania, taÅ„czenia, gwizdania czyli wszystkiego tego, co sugeruje Alvin Lucier jeÅ›li chce siÄ™ wprawić wielkie i niewielkie Å›rodowiska rezonujÄ…ce w brzmienie. MateriaÅ‚ ten zostaÅ‚ nastÄ™pnie zÅ‚ożony przez Rinusa van Alebeeka w audio-booka-drogi.


Rinus van Alebeek –kompozycja

MichaÅ‚ Libera – adaptacja tekstu

Rinus van Alebeek, MichaÅ‚ Libera – gÅ‚os, nagrania


CaÅ‚y pomysÅ‚ wziÄ…Å‚ siÄ™ z czytania „Niewidzialnych miast” Italo Calvino w trakcie podróży po nieznanych kalabryjskich miastach. PodobieÅ„stwa byÅ‚y uderzajÄ…ce. Książka staÅ‚a siÄ™ przewodnikiem, Kubilaj-chan – wÅ‚adcÄ… Kalabrii, a pomysÅ‚ – niepowstrzymanym impulsem do odegrania owych podobieÅ„stw. Oryginalny tekst Calvino zostaÅ‚ nadpisany w taki sposób, iż niektóre informacje – w tym nazwy miast – zostaÅ‚y wypaczone, przefiltrowane i przykryte refleksami z pobytu we WÅ‚oszech. Wyposażeni w nowe wersje tekstów, Rinus van Alebeek i MichaÅ‚ Libera wybrali siÄ™ na kilkanaÅ›cie wypraw do kalabryjskich miast w celu recytowania, czytania, rozmawiania, sÅ‚uchania, nagrywania, picia kawy, wykonywania, nagrywania, odtwarzania... lub: dmuchania, kÅ‚aniania siÄ™, pocierania, wybuchania, zgarniania, chodzenia, ignorowania, rozmawiania, dokrÄ™cania, taÅ„czenia, gwizdania czyli wszystkiego tego, co sugeruje Alvin Lucier jeÅ›li chce siÄ™ wprawić wielkie i niewielkie Å›rodowiska rezonujÄ…ce w brzmienie. MateriaÅ‚ zebrany w trakcie próby sprawienia, iż niewidzialne miasta Kalabrii zabrzmiÄ…, zostaÅ‚ nastÄ™pnie zÅ‚ożony przez Rinusa van Alebeeka w audio-booka-drogi.

Populista 10-12

Trzy caÅ‚kowicie odmienne albumu znajdujÄ…ce siÄ™ jednak na wspólnym terytorium interpretacji i nadinterpretacji muzyki, które nosi nazwÄ™ Populista. Albumy z muzykÄ… Luciera i Ferrariego mogÄ… siÄ™ wydać heterodoksyjne jeÅ›li nie po prostu faÅ‚szywe, zwÅ‚aszcza jeÅ›li za punkt odniesienia wziąć dotychczasowe nagrania tych kompozycji. Jednak dosÅ‚ownie rzecz biorÄ…c, nie ma w nich mowy o pogwaÅ‚ceniu instrukcji autorów w zwiÄ…zku z czym – i dość perwersyjnie – Populista jest dumna, iż tym razem nic zakazanego przez kompozytorów nie zostaÅ‚o zrobione. Zarówno „Tautologos III” jak i „Chambers” sÄ… radykalnie otwartymi formami, które dopraszajÄ… siÄ™ o kreatywne podejÅ›cie wykonawców. To domniemanie zostaÅ‚o wziÄ™te na poważnie i potraktowane jako zachÄ™ta do wypeÅ‚nienia ich tematami zwiÄ…zanymi z muzycznymi ideami kompozytorów. Album z muzykÄ… Tartiniego jest bliższy nadinterpretacjom w klasycznym stylu Populisty. Instrukcje kompozytora zostaÅ‚y tutaj rozmyÅ›lnie podważone, jednak w imiÄ™ jego wÅ‚asnych odkryć z zakresu psychoakustyki.

 © BôÅ‚t Records 2013 | contact@boltrecords.pl | www.facebook.com/boltnewmusic | statut Fundacji 4.99