Eastern Waves: Warszawa-Oslo | Aktualności | O nas | Dystrybucja | Kontakt

pl/en

serie:
New Music in Eastern Europe Polish Radio Experimental Studio Populista Extras Polish Oldschool Kikazaru Pleasures -... --- .-..- -podobne płyty


Mimeo – Wigry

Wydano: V 2011
Czas trwania: 39:20 | 46:35
2LP | rozkładana okładka | 39:20 / 46:35

LP1
A. bez tytułu 21:52
B. bez tytułu 17:28

LP2
C. bez tytułu 22:55
D. bez tytułu 23:40

Phil Durrant - syntezator / sampler
Christian Fennesz - komputer
Cor Fuhler - fortepian
Thomas Lehn - syntezator analogowy
Kaffe Matthews - komputer
Gert-Jan Prins - elektronika
Peter Rehberg - komputer
Keith Rowe - gitara preparowana
Marcus Schmickler - komputer
Rafael Toral - komputer


JW Player goes here

Wiem, że wszystkich to Å›mieszy i że jest nieprawdÄ… z wielu powodów, ale... moja fantazja jest taka, że MIMEO to dzisiejsze wydanie Orkiestry Duke'a Ellingtona (a Rafael Toral - oczywiÅ›cie - jest jej Johhnym Hodgesem...). Tak, oczywiÅ›cie, nie ma tutaj Duke'a ale czyż nie jest tak tak, jak w jego orkiestrze, w której każdy ma swój czysty i autonomiczny gÅ‚os - natychmiastowo rozpoznawalne brzmienie, szczególny sposób grania czy wrÄ™cz metodÄ™?

(Michał Libera)


WierzÄ™, że to z tego wÅ‚aÅ›nie powodu ustawienie z osobnymi gÅ‚oÅ›nikami dla każdego zadziaÅ‚aÅ‚o tak dobrze. Raz, dlatego, że w koÅ›ciele mieliÅ›my problem z rozstawieniem sceny dla dziesiÄ™ciu muzyków; dwa, dlatego, że zastÄ™pujÄ…c "przody" osobnymi gÅ‚oÅ›nikami każdy mógÅ‚ mieć wÅ‚asnÄ… przestrzeÅ„. Tak wiÄ™c pomimo normalnego, koÅ›cielnego reverbu nie sÅ‚yszeliÅ›my dźwiÄ™kowej chmury, ale dziesięć osób grajÄ…cych w tym samym czasie; każdy dźwiÄ™k naprawdÄ™ pochodziÅ‚ skÄ…dÅ› czy raczej od kogoÅ›.

Klarowność ustawienia z osobnymi gÅ‚oÅ›nikami umożliwiaÅ‚a także publicznoÅ›ci wÅ‚asny miks koncertu - tak jakby każdy byÅ‚ reżyserem dźwiÄ™ku. Wszyscy zÅ‚apali do od razu i wiele osób spacerowaÅ‚o po caÅ‚ym koÅ›ciele szukajÄ…c akustycznych niszy. Ale miks dotyczyÅ‚ także tzw. "samej muzyki". Ten koncert byÅ‚ czymÅ› na ksztaÅ‚t żywej instalacji, w której balans miÄ™dzy gÅ‚osami zależaÅ‚ od pozycji, którÄ… przyjmowaÅ‚ każdy ze sÅ‚uchaczy. To, co usÅ‚yszycie na pÅ‚ytach - to zdecydowanie pozycja Marcusa Schmicklera, w jego studiu w Kolonii.

W przypadku takiego nagÅ‚oÅ›nienia, coÅ› innego jednak uderzyÅ‚o mnie najbardziej. PiÄ™ciu muzyków MIMEO przybyÅ‚o do Wigier na godzinÄ™ przed koncertem (czytaj: po kilku godzinach lotu do Warszawy a nastÄ™pnie szeÅ›ciu kolejnych spÄ™dzonych w starym vanie - w drodze na SuwalszczyznÄ™). Jaki jest zwiÄ…zek transportu i nagÅ‚oÅ›nienia? Wiele rzeczy mówi siÄ™ o MIMEO i ich XXI-wiecznym charakterze - jak korzystajÄ… z nowych i zÅ‚ożonych technologii zarówno w tworzeniu muzyki jak i komunikacji miÄ™dzy sobÄ…. Ale w Wigrach dominowaÅ‚o poczucie, że wszystko jest niezwykle proste. Bez skomplikowanego systemu nagÅ‚oÅ›nienia, bez labiryntów kabli, bez prób - zwykÅ‚e spotkanie ludzi, którzy przyjeżdżajÄ…, wpinajÄ… kable i zaczynajÄ… grać.

(Michał Libera)

 © BôÅ‚t Records 2013 | contact@boltrecords.pl | www.facebook.com/boltnewmusic | statut Fundacji 4.99