Eastern Waves: Warszawa-Oslo | Aktualności | O nas | Dystrybucja | Kontakt

pl/en

serie:
New Music in Eastern Europe Polish Radio Experimental Studio Populista Extras Polish Oldschool Kikazaru Pleasures -... --- .-..- -podobne płyty


GAMUT INC. Ex Machina

Wydano: I 2015
Czas trwania: 32:28
LP

A1 untitled

B1 untitled


JW Player goes here

Album jest finalną częścią dwuletniego projektu Avant Avantgarde. W jego trakcie stworzyliśmy trzy akustyczne maszyny muzyczne w ścisłej współpracy z niestrudzonym eksperymentatorem i konstruktorem takich maszyn, Gerhardem Kernem. Kurant jest naszą szesnastotonową wersją dzwonków (glockenspiel), Physharmonika - akordeonem w postaci autonamtonu a BowJo potrójnym monochordem, który jest obslugiwany przez elektromagnesy. Wszystkie instrumenty działają autonomicznie i akustycznie, ale są kontrolowane przez komputer. Nagrania znajdujące się na albumie zostały stworzone wyłącznie przy użyciu tych trzech instrumentów.

Michał Libera


Naszym celem nie było tworzenie orkiestry, która miałaby zastąpić muzyków. Chodziło nam raczej o połączenie logiki cyfrowej i analogowej w taki sposób, aby generować dźwięki uchodzące za elektroniczne za pomocą całkowicie akustycznych środków. Użyliśmy w tym celu otwartego oprogramowania, które może być używane do rozwijania niezależnych i wirtualnych maszyn. Dzięki temu, naszym zdaniem, zacierają się granice między tym, co akustyczne i tym, co elektroniczne. Ex machina utrwala obecny moment tego procesu, który cały czas się rozwija.

 © Bôłt Records 2013| www.facebook.com/boltnewmusic | statut Fundacji 4.99