Eastern Waves: Warszawa-Oslo | Aktualności | O nas | Dystrybucja | Kontakt

pl/en

serie:
New Music in Eastern Europe Polish Radio Experimental Studio Populista Extras Polish Oldschool Kikazaru Pleasures -... --- .-..- -podobne płyty


Zygmunt Krauze: Folk Music

Wydano: I 2018
Czas trwania: 46:38
2CD | 16 str. książeczka | digipack

CD 1
1. Åšwiatówka sandomierszczanka
2. Aus aller Welt stammende
3. Automatophone
4. Folk Music
5. Åšwiatówka

CD 2
1. Åšwiatówka
2. Idyll
3. Soundscape
4. Aus aller Welt stammende (re-rooted)
5. Åšwiatówka

Ad Hoc Ensemble (1.3)
Music Workshop Ensemble (2.2, 2.3)
New Music Orchestra, dir. Szymon Bywalec (1.2)
Radical Polish Ensemble (2.4)
Stanisław Gąsowski - violin (1.1, 1.5, 2.1, 2.5)
WOSPRiTV, dir. Kazimierz Kord (1.4)


JW Player goes here

W Polsce od dwóch dekad narasta potrzeba reinterpretacji schedy kultury (i w ogóle warstwy) chÅ‚opskiej, intensyfikujÄ…ca siÄ™ zwÅ‚aszcza ostatnio. Trudno chyba jednoznacznie przypisać folklorystycznÄ… twórczość Zygmunta Krauzego z lat 70. doumyÅ›lnych, ideowych zwiastunów tych przewartoÅ›ciowaÅ„, ale z pewnoÅ›ciÄ… staÅ‚a siÄ™ ona silnÄ… antytezÄ… protekcjonalnego "oszlifowywania", jakie miaÅ‚o swoje apogeum ćwierć wieku wczeÅ›niej. Niekonwencjonalne nastawienie Å‚Ä…czy siÄ™ u Krauzego z "zanurzeniem" (by użyć sÅ‚owa kompozytora) w Å›rodowisko dźwiÄ™kowe, dajÄ…c w rezultacie dzieÅ‚o oryginalne i Å›wieże, a na polskim tle swoich czasów - osobne.


 © BôÅ‚t Records 2013 | contact@boltrecords.pl | www.facebook.com/boltnewmusic | statut Fundacji 4.99