Eastern Waves: Warszawa-Oslo | Aktualności | O nas | Dystrybucja | Kontakt

pl/en

serie:
New Music in Eastern Europe Polish Radio Experimental Studio Populista Extras Polish Oldschool Kikazaru Pleasures -... --- .-..- -podobne płyty


Witold Szalonek – Medusa

Wydano: II 2012
Czas trwania: 47:06
CD | 10-str. harmonijkowa wkładka | digipack

1. Poseidon and Medusa
for 2 piccolos, bass flute, alto flute and crotales 15:08

2. Medusa's Dream of Pegasus
for flute and bass flute 12:18

3. The Head of Medusa
for free flutes 19:40

Produkcja: BôÅ‚t Records oraz Niklas Records (http://www.niklasrecords.com/)


JW Player goes here

ZmysÅ‚owość dźwiÄ™ku, dyscyplina formy, a do tego epicki rozmach i teatralność wykonania - muzyka Witolda Szalonka jest wielowymiarowa i wciąż nie dość dobrze znana. Doceniana przez publiczność i krytyków, nie zyskaÅ‚a dotÄ…d zasÅ‚użonego miejsca w życiu koncertowym. Jej znaczenie nie ogranicza siÄ™ bynajmniej do historii powojennej muzyki polskiej i jej spektakularnego nurtu - sonoryzmu. Zainteresowania muzyczne Witolda Szalonka byÅ‚y o wiele bardziej uniwersalne i brzemienne w skutki dla caÅ‚ej muzyki europejskiej.


Zainteresowanie dźwiÄ™kiem w przypadku Witolda Szalonka oznaczaÅ‚o afirmacjÄ™ caÅ‚ej jego fizjologii. Kompozytor zasÅ‚ynÄ…Å‚ jako wytrawny znawca zwÅ‚aszcza instrumentów dÄ™tych, odkrywca tzw. multifoników lub „dźwiÄ™ków kombinowanych”. ZnalazÅ‚ sposób na rozszczepianie pojedynczego dźwiÄ™ku - poprzez odpowiedni chwyt i zadÄ™cie - na jego skÅ‚adowe harmoniczne, dziÄ™ki czemu na instrumencie melodycznym można grać dwu-, trój-, a nawet czterodźwiÄ™ki. Systematyczne badaÅ‚ techniczne możliwoÅ›ci instrumentów, odkrywaÅ‚ ich potencjaÅ‚ brzmieniowy i wÅ‚Ä…czyÅ‚ do muzycznego sÅ‚ownika wiele nowych dźwiÄ™ków.
Tryptyk o Meduzie - mitologicznym stworze o wężowych wÅ‚osach - to muzyka niemal ilustracyjna. Impulsu dostarczyÅ‚a Szalonkowi propozycja Piotra Lachmana napisania muzyki do spektaklu teatralnego Jolanty Lothe. Ponieważ czas na to nie pozwalaÅ‚, Szalonek nie mógÅ‚ zrealizować zamówienia. PozostaÅ‚ jednak z frapujÄ…cym tematem, któremu poÅ›wiÄ™ciÅ‚ trzy samodzielne utwory.

Produkcja: BôÅ‚t Records oraz Niklas Records (http://www.niklasrecords.com/)

 © BôÅ‚t Records 2013 | contact@boltrecords.pl | www.facebook.com/boltnewmusic | statut Fundacji 4.99