Eastern Waves: Warszawa-Oslo | Aktualności | O nas | Dystrybucja | Kontakt

pl/en

serie:
New Music in Eastern Europe Polish Radio Experimental Studio Populista Extras Polish Oldschool Kikazaru Pleasures -... --- .-..- -podobne płyty


Zygmunt Krauze: Hommage à Strzemiński

Wydano: I 2015
Czas trwania: 74:25
CD | 20-str. książeczka | digipack

1. Polichromia na klarnet, puzon, wiolonczelę i fortepian (1968)

2. Utwór na orkiestrę nr 1 (1969)

3. Utwór na orkiestrę nr 2 (1970)

4. Tableau vivant na orkiestrę kameralna (1982)

5. II Kwartet smyczkowy (1970)

6. III Kwartet smyczkowy (1982)

7. Polichromia na klarnet, puzon, wiolonczelę i fortepian (1968)


JW Player goes here

BÄ™dÄ™ mówiÅ‚ o swojej muzyce ale chciaÅ‚bym, aby paÅ„stwo rozumieli to w taki sposób, że wÅ‚aÅ›ciwie mówiÄ™ caÅ‚y czas o źródle tej muzyki, to znaczy o teorii i twórczoÅ›ci StrzemiÅ„skiego, ponieważ moja muzyka od samego poczÄ…tku byÅ‚a Å›ciÅ›le z niÄ… zwiÄ…zana, a wÅ‚aÅ›ciwie twórczość StrzemiÅ„skiego byÅ‚a jej źródÅ‚em. ByÅ‚em w 1956 roku, jako uczeÅ„ Liceum Muzycznego, na wystawie poÅ›miertnej StrzemiÅ„skiego i ten moment zaważyÅ‚ na mojej przyszÅ‚oÅ›ci, to znaczy wówczas zrozumiaÅ‚em, po pierwsze, że bÄ™dÄ™ kompozytorem, a po drugie, zrozumiaÅ‚em w jaki sposób bÄ™dÄ™ uprawiaÅ‚ swojÄ… muzykÄ™.

Zygmunt Krauze


 © BôÅ‚t Records 2013 | contact@boltrecords.pl | www.facebook.com/boltnewmusic | statut Fundacji 4.99