Eastern Waves: Warszawa-Oslo | Aktualności | O nas | Dystrybucja | Kontakt

pl/en

serie:
New Music in Eastern Europe Polish Radio Experimental Studio Populista Extras Polish Oldschool Kikazaru Pleasures -... --- .-..- -podobne płyty


Asi Mina: BIAŁO

Wydano: X 2014
Czas trwania: 23:59
CD | ecopack

1. Ja też
2. No no
3. Cudu
4. Tu do
5. A
6. Katastrofa jest od dawna. Była początkiem
7. Nago
8. Nie wstanÄ™
9. Czego szukać, jak jest
10. Nic
11. Odbicia
12. Wagonu


JW Player goes here

BIAŁO to sÅ‚uchowisko na podstawie tekstów Mirona BiaÅ‚oszewskiego pochodzÄ…cych z książki Szumy, zlepy, ciÄ…gi wydanej przez PIW w Warszawie w 1989 roku. Zrealizowane zostaÅ‚o jesieniÄ… 2014 roku. Szumy, zlepy, ciÄ…gi to opowieść bardzo prosta. OdeszÅ‚am od nazwisk i nazw. ZaÅ›piewaÅ‚am, czy powiedziaÅ‚am tylko takie fragmenty, które - wydaje mi siÄ™ - dotyczÄ… nas wszystkich.
Z perspektywy czasu zupeÅ‚nie naturalnym wydaje mi siÄ™ fakt, że jako jedenastoletnia dziewczynka, uczennica szkoÅ‚y muzycznej, zafascynowaÅ‚am siÄ™ pisaniem Mirona BiaÅ‚oszewskiego. To, jak traktowaÅ‚ sÅ‚owa i formÄ™, byÅ‚o mi bardzo bliskie. UsÅ‚yszaÅ‚am muzykÄ™ w sÅ‚owach. PoznaÅ‚am literaturÄ™ do sÅ‚uchania.Te moje pierwsze doznania w kontakcie z poezjÄ… i prozÄ… BiaÅ‚oszewskiego, przefiltrowane przez doÅ›wiadczenia które niosÄ™ na plecach, w sercu, w gÅ‚owie chciaÅ‚am przekazać w swoim sÅ‚uchowisku.

30 lat temu fascynowaÅ‚a mnie bardziej forma, którÄ… BiaÅ‚oszewski stosuje. Teraz widzÄ™ innÄ…, bardziej mrocznÄ… stronÄ™. Czytam o życiu. O dylematach, pytaniach, strachu, doznawaniu mocnym, gÅ‚Ä™bokim. Do bólu. NiemożnoÅ›ci nazwania. OsobnoÅ›ci. Klaustrofobii bycia w Å›rodku samego siebie i wynurzania siÄ™ stamtÄ…d od czasu do czasu, żeby zÅ‚apać oddech i podglÄ…dnąć Å›wiat. Bardziej czujÄ™, przeczuwam. Dotyka mnie to co pisze Pan Miron.

Asi Mina

 © BôÅ‚t Records 2013 | contact@boltrecords.pl | www.facebook.com/boltnewmusic | statut Fundacji 4.99