Eastern Waves: Warszawa-Oslo | Aktualności | O nas | Dystrybucja | Kontakt

pl/en

serie:
New Music in Eastern Europe Polish Radio Experimental Studio Populista Extras Polish Oldschool Kikazaru Pleasures -... --- .-..- -podobne płyty


Joanna Halszka Sokołowska: Msza

Wydano: X 2014
Czas trwania: 34:30
CD | ecopack

1. I Am What I Am

2. A Rose Is A Rose

3. What’s In The Name I

4. Elohim

5. What’s In The Name

6. What’s In The Name II


JW Player goes here

PÅ‚yta zawiera studyjnÄ… wersjÄ™ opery kameralnej stworoznej przez HalszkÄ™ SokoÅ‚owska w ramach cyklu Opera// REMIX w Komunie// Warszawa. Punktem wyjÅ›cia byÅ‚ poemat Johna Bartona Wolgamota pt. „In Sara Mencken, Christ and Beethoven there were men and women” oraz kompozycja Robert Ashley'a pt. „In Sara Mencken, Christ and Beethoven there were men and women”. Ale przede wszystkim idea gromadzenia siÄ™ mas ludzkich – takich, w których wszyscy sÄ… równi i nikt nie odgrywa drugoplanowych ról.


Zorganizowanych w rozmaite grupy, z których każda jest wersjÄ… innej. Takich, w których różnice dotyczÄ… wyÅ‚Ä…cznie imion i nazwisk. Jak na lotnisku, w Å›wiecie sztuki, na Facebooku, w dyskotece albo w Biblii. Co sprawia, że ci ludzie sÄ… razem? Jakiego rodzaju wspólnotÄ™ tworzÄ…? Co takiego zachodzi miÄ™dzy SarÄ… Powell Hardt i Claudem Henrim Saint-Simonem? Luigim Pirandello i Jane Austen? Wolgamot jest tutaj traktowany jako prorok Facebooka, dyskotek i innych masowych zgromadzeÅ„ ludzkich.€“ Åšrodowisk, w których - jego zdaniem - Bóg zstÄ™puje na ziemiÄ™. Jest tam już Gertruda Stein twierdzÄ…ca, że wszystko można znaleźć w samych nazwach. I Ludwig van Beethoven koÅ„czÄ…cy swój "najdoskonalszy utwór". Jest Rainer Maria Rilke piszÄ…cy swoje „€œNotatki o melodii rzeczy". A także chór leżący na ziemi i sprowadzajÄ…cy Boga. Wszyscy oni znajÄ… doskonale metody wspóÅ‚czesnej numerologii, statystyki naukowej oraz kabalistyczne interpretacje Drzewa Å»ycia. I wszyscy mieszczÄ… siÄ™ w jednej kuli dyskotekowej.

 © BôÅ‚t Records 2013 | contact@boltrecords.pl | www.facebook.com/boltnewmusic | statut Fundacji 4.99