Eastern Waves: Warszawa-Oslo | Aktualności | O nas | Dystrybucja | Kontakt

pl/en

serie:
New Music in Eastern Europe Polish Radio Experimental Studio Populista Extras Polish Oldschool Kikazaru Pleasures -... --- .-..- -podobne płyty


Lenar, Masecki, Zrałek: Fortepian Chopina

Wydano: VI 2015
Czas trwania: 44:44
CD | ecopack

1. Ławeczka I
2. Ławeczka II 5:03
3. Ławeczka III 5:01
4. Ławeczka IV 2:05
5. Ławeczka V 4:56
6. Ławeczka VI 3:23
7. Ławeczka VII 3:38
8. Ławeczka VIII 2:49
9. Ławeczka IX 3:02
10. Ławeczka X 2:03
11. Ławeczka XI 2:01
12. Ławeczka XII 0:53
13. Ławeczka XIII 1:35
14. Ławeczka XIV 1:49


JW Player goes here

Jak Warszawa pamiÄ™ta, upamiÄ™tnia i co robi z pamiÄ™ciÄ… o Fryderyku Chopinie? Gdzie ta pamięć jest dobra, a gdzie zawodzi? O czym pamiÄ™tać nie chce, a gdzie przeradza siÄ™ w mit? Kompozycja radiowa autorstwa trzech wywodzÄ…cych siÄ™ z różnych dziedzin sztuki warszawskich artystów Marcina Maseckiego, Wojtka ZraÅ‚ka-Kossakowskiego i Marcina Lenarczyka to próba rekonstrukcji - bo "rekonstrukcja" to najwÅ‚aÅ›ciwsze tu sÅ‚owo - szeroko rozumianej pamiÄ™ci o wielkim/najwiÄ™kszym/najbardziej polskim kompozytorze.


BÄ™dÄ…cy oryginalnÄ… formÄ… sÅ‚uchowiska utwór zaciera granice miÄ™dzy wymiarem muzycznym, dźwiÄ™kowym i reportażowo-fabularnym. Wszystkie te elementy w równoprawny sposób tworzÄ… spójnÄ… - i przewrotnÄ… - narracjÄ™: muzycznÄ… opowieœć, dokument dźwiÄ™kowy, kompozycjÄ™ radiowÄ….

 © BôÅ‚t Records 2013 | contact@boltrecords.pl | www.facebook.com/boltnewmusic | statut Fundacji 4.99