Eastern Waves: Warszawa-Oslo | News | About | Distribution | Contact

pl/en

series:
New Music in Eastern Europe Polish Radio Experimental Studio Populista Extras Polish Oldschool Kikazaru Pleasures -... --- .-..- -


Konkurs ofert

Data: 02.11.2013 11:11:57

Fundacja 4.99 zaprasza do złożenia ofert dotyczących produkcji płyt CD wraz z opakowaniami w ramach projektu „Eastern Waves: Warszawa Oslo”.Specyfikacja techniczna zamówienia:

- Digipack dwupłytowy [digi6] z wsadem [kieszeń boczna], kolory 4+0, papier: Arktika

- wsad/książeczka, stron 36+4, format po obcięciu 117,8x118,2 mm, okładka: kolory 1+4, wnętrze: kolory 1+1

- tray przezroczysty x 2

- cd x 2, nadruk: kolor 1 (Pantone 422)

- nakład: 1000 egzemplarzy

Termin i miejsce odbioru zamówienia: siedziba zamawiającego (ul. Marzanny 6/16, 02-649 Warszawa), 2 grudnia 2013 roku

Opis sposobu przygotowania i obliczenia ceny oferty:

Cenę oferty należy skalkulować jako całkowity koszt produkcji w terminie wskazanym przez Zleceniodawcy. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną przy spełnieniu warunków Zleceniodawcy. Zastrzega się unieważnienie postępowania i jego ponowienie, jeżeli w wymaganym terminie nie zostanie złożona żadna oferta lub najkorzystniejsza oferta zawierać będzie cenę znacznie przekraczającą szacowaną kwotę przeznaczoną na realizację niniejszego zlecenia.

Informacje dotyczące terminu i miejsca złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć drogą pocztową - pod adresem: ul. Marzanny 6/16, 02-649 Warszawa - lub mailem - pod adres: contact@boltrecords.pl - w terminie 13.11.2013 (liczy się data stempla pocztowego). © Bôłt Records 2013 | www.facebook.com/boltnewmusic | Foundation 4.99 (statute)